دانلود با لینک مستقیم فایل(تحقیق مروری بر ادبيات ایران)

ادبيات, تحقیق ادبيات, بررسی ادبيات, مقاله ادبيات, پروژه ادبيات, تحقیق در مورد ادبيات, دانلود تحقیق ادبيات, پایان نامه پیرامون ادبياتتحقیق مروری بر ادبيات ایران|35006526|zqc30013724|
تحقیق مروری بر ادبيات ایران

مشخصات فایل:

قالب بندی: فایل word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 18


بخشی از متن تحقیق:
برای دانش آموزان سطح ابتدايي, هدف از آموزش خواندن آشنا کردن با طرحهای
عملی گرامر و بخشهای لغوی در متن و تقويت اين دانش اساسی است.
خواندن
واقعی يک فعاليت فردی است که در خارج از کلاس به جز خواندن موقتی کلاس روی
می دهد بعضی از دانشمندان معتقدند که خواندن فعاليتی چند قسمتی است.
اين
امر فعاليت را چند قسمتی می سازد يعني, خواندن گروهی از کلمات که واحدهای
معنا داری را تشکيل می دهند مهارتی فرعی است که برای سريع خواندن در
آينده اساسی است.
همچنين گفته شده است که خواند نوعی فعاليت حل مسأله است که در آن توضيح اصول کلی به خواندن دانش آموز کمک می کند.
بر
طبق نظر فراير, خواندن ايجاد دامنه قابل توجهی از پاسخهای هميشگی(مادی) به
مجموعه خاصی از الگوی اشکال گرافيکی است. چستين (chostain) ابراز می دارد
که خواندن يک فرآيند شناختی فعال (موثر) است.
فرآيند خواندن به طور ضمنی
به يک سيستم شناختی فعال اشاره می کند که بر روی مواد جانبی برای رسيدن به
درک پيام عمل می کند. وظيفه خواننده فعال کردن دانش پيش زمينه و زبانی
برای خلق مجدد پيغام مورد نظر نويسنده است(1988,222 Chastar)

چند شيوه برای يادگيری خواندن وجود دارد:
شنيداری زبانی: مدل يادگيری رفتار شناس که در آن نقش تجويز شده برای خواندن تقويت عادتهاست.
گرامر – ترجمه: ارائه خواندن(قرائت) هايي که شامل لغت و مثالهايي از گرامری است که بايد آموخته شود.